Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
MunkatársainkDokumentumokNyomtatványok
akadálymentes verzió

Munkatársaink

NÉV
TITULUS
SZOBA
MELLÉK
TERÜLET
irodavezető
Fsz. 19.
636
Irányítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a Humánszolgáltatási csoport és a Szociális csoport munkáját, ahhoz szakmai segítséget nyújt. Kapcsolatot tart az Önkormányzat fenntartásában álló szociális és gyermekvédelmi, köznevelési, egészségügyi, sport és közművelődési intézmények vezetőivel. Kivizsgálja a hatáskörébe tartozó panaszokat. Irányítja a Szociális és Lakásügyi Bizottság valamint a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság előterjesztéseinek elkészítését.
humánszolgáltatási ügyintéző
Fsz. 18.
636
Kanizsainé Kohári Krisztina
csoportvezető
Fsz. 18.
537
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátása: közreműködik az intézmények működésével, létesítésével, tevékenységi körének módosításával, átszervezésével, irányításával, működésének, tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában, az intézményi térítési díjak megállapításának előkészítésében valamint az intézmények (bölcsődék kivételével) alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjainak, házirendjeinek, beszámolóinak elkészítésében, véleményezésében, továbbá intézmények (bölcsődék kivételével) vezetőire, gazdasági vezetőire vonatkozó pályázati kiírások előkészítésében és a beérkező pályázatok véleményezésében. Közreműködik a szociális tárgyú rendeletek, koncepciók elkészítésében, a szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatában, bekéri a szociális területen a kitüntetésre, díjazásra vonatkozó javaslatokat és közreműködik a javaslatok véleményezésében. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (30/E. § (1)-(2) bekezdése) előírásai szerinti nyilvántartást vezet a közalkalmazottakról a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézményekben (bölcsődék kivételével) foglalkoztatottak vonatkozásában. Közreműködik a szociális intézmények működésének törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmények (bölcsődék kivételével) e-képviseletét, az általuk végzett szakmai munka eredményességét évente egy alkalommal ellenőrzi és értékeli, előkészíti a testületi, bizottsági előterjesztéseket.
egészségügyi referens
Fsz. 9.
615
Ellátja a lakosság egészségügyi alapellátásának ellenőrzését, koordinációját, az egészségügyi alapellátási kötelezettségből a Hivatalra háruló feladatokat. Részt vesz a kerület egészségügyi koncepciójának elkészítésében, kidolgozásában és végrehajtásában. Figyelemmel kíséri a kerületi egészségügyi intézmények tevékenységét. Szükség szerint javaslatot tesz a fenti intézmények szerkezeti, szervezeti átalakítására, előkészíti a jogszabályoknak megfelelő előterjesztéseket. Kivizsgálja a helyi alapellátással és szakellátással kapcsolatos panaszokat. Az országos és helyi egészségügyi pályázati lehetőségekről tájékoztatást ad az érintetteknek. Gondoskodik a helyi egészségügyi pályázatok kiírásáról és előkészíti az illetékes bizottság döntését. Értesíti a pályázókat a döntésről, gondoskodik az elnyert támogatások kifizetéséről és ellenőrzi az elszámolásokat.
szociális ügyintéző
Fsz. 18.
634
Köztemetéssel kapcsolatos ügyintézés. Az Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmények törvényességi ellenőrzése, működéssel kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása, szociális tárgyú rendeletek, koncepciók előkészítése, szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata, szociális területen a kitüntetési javaslatok bekérése és közreműködés a véleményezésben
Bárkányiné Jakab Etelka
szociális ügyintéző
Fsz. 11.
628
Települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (Rendkívüli települési támogatás, Lakhatási támogatás, Gyógyszertámogatás, Ápolási támogatás, Temetési támogatás, Gyermekszületési támogatás, Adósságcsökkentési támogatás) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
szociális ügyintéző
Fsz. 8.
635
Települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (Rendkívüli települési támogatás, Lakhatási támogatás, Gyógyszertámogatás, Ápolási támogatás, Temetési támogatás, Gyermekszületési támogatás, Adósságcsökkentési támogatás) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
szociális ügyintéző
Fsz. 10.
639
Települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (Rendkívüli települési támogatás, Lakhatási támogatás, Gyógyszertámogatás, Ápolási támogatás, Temetési támogatás, Gyermekszületési támogatás, Adósságcsökkentési támogatás) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
szociális ügyintéző
Fsz. 11.
935
Települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (Rendkívüli települési támogatás, Lakhatási támogatás, Gyógyszertámogatás, Ápolási támogatás, Temetési támogatás, Gyermekszületési támogatás, Adósságcsökkentési támogatás) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
szociális ügyintéző
Fsz. 9.
574
területi szociális ügyintéző
Fsz. 2.
951
Ügyfélfogadási időben a szociális információs ügyfélszolgálaton a települési támogatások körébe tartozó kérelmek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmek átvétele, továbbá információnyújtás szociális ügyekben. Környezettanulmányok elkészítése a települési támogatásokkal kapcsolatban illetve társhatósági megkeresésre
területi szociális ügyintéző
Fsz. 2.
951
Ügyfélfogadási időben a szociális információs ügyfélszolgálaton a települési támogatások körébe tartozó kérelmek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmek átvétele, továbbá információnyújtás szociális ügyekben. Környezettanulmányok elkészítése a települési támogatásokkal kapcsolatban illetve társhatósági megkeresésre
területi szociális ügyintéző
Fsz. 2.
608
Ügyfélfogadási időben a szociális információs ügyfélszolgálaton a települési támogatások körébe tartozó kérelmek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmek átvétele, továbbá információnyújtás szociális ügyekben. Környezettanulmányok elkészítése a települési támogatásokkal kapcsolatban illetve társhatósági megkeresésre
A szocialisiroda.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.