Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
MunkatársainkDokumentumokNyomtatványok
akadálymentes verzió

Humánszolgáltatási Csoport

Feladatai a szociális és gyermekvédelemmel kapcsolatban:

 • Bölcsődékkel kapcsolatos ügyek
 • Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyek
 • Előkészíti a Képviselő-testület és bizottságok részére a Kispesti Önkormányzat - mint fenntartó - a bölcsődéinek működtetésével és fejlesztésével összefüggő valamennyi feladatot.
 • Ellátja az Önkormányzat által fenntartott bölcsődék működésével, létesítésével, átszervezésével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a havi étlapok ellenőrzését, étkezési bizottság összehívását, jegyzőkönyvet vesz fel az étkezéssel kapcsolatos bejelentés esetén.

Bölcsődei ellátás:
A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.

A bölcsőde fontos családsegítő, gyermekvédelmi szerepet tölt be. Az alapellátás és az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások a gyermekek jólétét, egészséges pszichoszomatikus fejlődését, személyiségük kibontakozását, szocializációját segítik, a szülők szükségleteihez igazodnak és a gyermekek családban történő neveléséhez járulnak hozzá.

A bölcsőde esélyegyenlőséget biztosít a különböző szociális, kulturális háttérrel rendelkező családok gyermekeinek, csökkenti a gyermekszegénységet.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata kötelező feladatként a 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására 6 bölcsődei egységgel (székhely+telephelyek) rendelkező Egyesített Bölcsődét tart fenn. Figyelembe véve azt, hogy az intézmény és az ellátottak lakóhelye közötti távolság az 50 km-t ne haladja meg.

A Kispesti Egyesített Bölcsődék önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 1997. november 16-tól határozatlan időre szóló működési engedéllyel, Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik.

A Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde hivatalos rövidítése: KEB
A KEB összesen 480 férőhellyel, napi 12 órában, reggel 6 órától délután 18 óráig áll a kispesti családok rendelkezésére.

Az alapellátás mellett három féle szolgáltatást nyújt:

 • Játszócsoport
 • Időszakos gyermekfelügyelet
 • Sószoba (sóterápia)

Telephelyenként:

Csillagfény Bölcsőde

Cím: 1191 Budapest, Eötvös utca 11.
Férőhely: 125 fő
Játszócsoport (külön szobában)
Időszakos gyermekfelügyelet (külön szobában)
Sószoba (sóterápia)

Eszterlánc Bölcsőde
Cím: 1193 Budapest, Csokonai utca 7.
Férőhely: 96 fő
Játszócsoport (külön szobában)
Sószoba (sóterápia)

Gyöngyszem Bölcsőde
Cím: 1195 Budapest, Zrínyi utca 4.
Férőhely: 100 fő
Időszakos gyermekfelügyelet (csoportokon belül)
Sószoba (sóterápia)

Bokréta Bölcsőde
Cím: 1191 Budapest, Berzsenyi utca 4.
Férőhely: 72 fő
Időszakos gyermekfelügyelet (csoportokon belül)
Sószoba (sóterápia)

Wekerlei Tipegők
Cím: 1192 Budapest, Huba utca 14.
Férőhely: 37 fő
Alapellátás


Gyermekétkeztetés:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozza a gyermekétkeztetést, mint természetbeni ellátást, valamint a szünidei gyermekétkeztetést is. Ehhez kapcsolódóan az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak (a továbbiakban: Gytr.) szerint kell igazolni.

A bölcsődékben az intézményi gyermekétkeztetés történhet ingyenesen, illetve térítéssel. A jogszabály meghatározza azokat a feltételeket, mely alapján a kedvezmény igénybe vehető, ezek az alábbiak:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették.

A bölcsődei ellátásban és óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó, ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez, valamint a más intézményekben biztosított ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a jogosult a Gytr. mellékletei szerinti nyilatkozatot nyújtja be az intézményvezetőnek. A mellékletek megkönnyítik a jogosultság igénybevételét a szülő, törvényes képviselő számára. A bölcsődékben 4 étkezést kell biztosítani a gyermekek részére.

A szünidei gyermekétkeztetést a Gytr. melléklete szerint igényelheti a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, törvényes képviselője. A települési önkormányzat jegyzőjének írásban tájékoztatást kell nyújtania a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról.

A Gytr. meghatározza, hogy a déli meleg főétkezés elsősorban helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről szükséges gondoskodnia a települési önkormányzatnak. Ha erre nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. A Gytr. szabályozza, hogy a szünidei gyermekétkeztetés során a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, törvényes képviselője számára lehetővé kell tenni. A rászoruló gyermekek Gyvt.-ben meghatározott köre számára biztosítja, hogy az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel e gyermekek részére átadható legyen helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.

A Gytr. rendelkezik arról, hogy a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka – egyes gyermekek vonatkozásában – a törvényjavaslatban meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.

A jogszabály meghatározza az intézményi gyermekétkeztetést is, melyet a feltételek teljesülése esetén ingyenesen lehet igénybe venni.

CIVIL
SZERVEZETEK
SZOCIÁLIS
KEREKASZTAL
A szocialisiroda.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.